Ga direct naar


New Venture competitie

Nieuwe ideeën vragen om een gedegen marketing aanpak

Deelnemers aan de New Venture businessplan competitie coachen wij op het specialistische vakgebied Industriële Marketing. Een vakgebied met specifieke kenmerken, waarbij de wetmatigheden van Consumer Marketing en Massa Communicatie niet opgaan.

Industrial Marketing is het vakgebied waar techniek en marketing tezamen komen. Waar gewerkt wordt met beperkte klantengroepen maar anderzijds een groter aantal mensen betrokken is bij het totale koopproces.

Met dit vakgebied als vertrekpunt, staat STEM deelnemers aan de businessplancompetitie zowel voor strategische als praktische vraagstukken met raad en daad terzijde. Aangevuld met ruim 14 jaar kennis en ervaring vanuit Business-to–Consumer, Dienstenmarketing en Marketing Communicatie (direct marketing, online en massa communicatie).

Neem gerust telefonisch contact op met Willem de Vries T (070) 369 17 02 of stuur je mail.

Meer weten over de New Venture Businessplan competitie? Kijk hier.


Top posities in tweede ronde 2013

Twee van de drie organisaties die STEM coacht tijdens de New Venture competitie 2012/2013 zijn doorgedrongen tot de 54 plannen die door de jury in de tweede ronde beoordeeld zijn. Een van deze initiatieveheeft zelfs een top 10 positie bereikt tijdens de finale van de tweede ronde van deze businessplan competitie. Lees verder >