Ga direct naar


STEM Industrial Marketing Centre

Visie

Bedrijven die opereren in markten met overwegend consumenten zoals de FMCG en de OEM markten, zijn al jaren overtuigd van de meerwaarde van marketing in hun primaire processen. De markten die echter te maken hebben met een afgeleide vraag, de zogenaamde B-to-B markten, zijn zich vaak nog onvoldoende bewust van de meerwaarde die marketingactiviteiten voor hun bedrijf kunnen opleveren.

 

Apart vakgebied

Managers passen vaak technieken en methoden uit de consumentenmarketing toe in technische businessmarkten, om dan snel de conclusie te trekken dat marketing niks is voor hun bedrijf. Of ze investeren in beurzen en verkopers en denken dat dit voldoende is. Marketing voor industriële- en technologiebedrijven is nu eenmaal anders. Zij leveren hun producten of diensten aan andere bedrijven en dat leidt tot andere marketingmethoden en -technieken. Daarom is industriële marketing een vak apart.

De juiste keuzes maken

Bij marketing in technische bedrijven ligt de focus veel meer op marketingstrategie dan op marketingcommunicatie. Het kiezen van de juiste product/marktcombinaties is cruciaal om effectief uw middelen in te zetten. De onvoorwaardelijke focus van uw medewerkers op het creëren van waarde voor uw klanten is een uiterst moeilijk proces. Immers, hoe makkelijk valt u niet terug op uw eigen inzichten, ervaringen en techniek? Meerwaarde creëren voor uw klant is noodzaak, maar het zelf toe-eigenen van deze meerwaarde door een optimale prijsstelling is in menig bedrijf een uiterst moeilijk proces. De  kracht van marketing is de juiste waardedrivers van de klant op het netvlies te hebben en de competenties van de organisatie daar effectief op te laten aansluiten. Dit blijft moeilijk, waarbij ondersteuning van specialisten zijn vruchten afwerpt.

Drie pijlers

STEM Industrial Marketing Centre heeft drie peilers opgezet waarmee wij u een paar stappen verder brengen in het marktgericht operen:

 

1.

Het expliciet maken van de meerwaarde van marketing, door het ontwikkelen en vertalen van modellen en methodieken in praktisch toepasbare stappenplannen.  

2.

Het overbrengen van kennis over het vakgebied industriële marketing. Nieuwe kennis is cruciaal om organisaties het gereedschap te geven om marketing effectief toe te passen.  

3.  

Het individueel begeleiden van organisaties bij het veranderen naar een marktgerichte cultuur.  

Onze visie op marketing

STEM Industrial Marketing Centre heeft de visie dat marketing een substantiële rol kan spelen bij de onderstaande aandachts-

gebieden:

 

  • creëren van onderscheidend vermogen;
  • creëren van waarde voor klanten;
  • maken van keuzen voor de juiste Product Markt Combinaties (PMC’s);
  • managen van de productportfolio;
  • creëren van een marktgerichte organisatie;
  • verbeteren van marktposities;
  • vaststellen van de huidige en toekomstige capabilites to compete.