Ga direct naar


Peil de Stemming

Peil de stemming onder afnemers of potentiele relaties

STEM beschikt over een online onderzoekstool. Hiermee is het mogelijk om de 'stemming te peilen' onder  stakeholders van jouw organisatie. Een methode van deze tijd. Deze opzet voorkomt in veel gevallen een panel -of focusgroeponderzoek met deelnemers aan tafel .Snel, efficient en eemvpoudig aan te passen als het onderzoek hier om vraagt.

STEM stelt deze tool voor leden en niet-leden ter beschikking inclusief het voorbereiden en modereren van het onderzoek.
Zelf volg je al tijdens het onderzoek wat de deelnemers te melden hebben, En kun je met STEM overleggen om eventueel aanpassingen in de vraagstelling door te voeren, als de stemming tijdens het onderzoek hier om vraagt.

Vraag informatie over de mogelijkheden en de kosten. Bel: 085 104 65 36.

NB. Leden van STEM  Association profiteren voor de inzet van Peil de Stemming voor hun onderzoek van hun ledenkorting.


Voorwaarden deelname aan Peil de Stemming

Bekijk hier de Nederlandse samenvatting van de voorwaarden voor deelname en gebruik aan het online platform Peil de Stemming.

Uitgebreide voorwaarden deelname Peil de Stemming

Hier treft u de volledige voorwaarden aan voor deelname aan en gebruik van het online platform Peil de Stemming, zoals deze door NING (plaftorm ontwikkelaar) en STEM Industrial Marketing Centre worden gehanteerd. Deze voorwaarden zijn in het Engels.