Actueel onderzoek in samenwerking met STEM

Hoe is het innovatievermogen van uw organisatie?

In samenwerking met Chris Goes (Affekt) onderzoekt STEM het innovatievermogen van ondernemingen. Daarbij gaat het onderzoek in op vijf aspecten die van invloed hierop zijn:
1. Innovatie strategie
2. Innovatie organisatie
3. Innovatie cultuur
4. Innovatie daadkracht
5. Innovatie introductie.

Met dit onderzoek komt u er achter waar mogelijke knelpunten liggen en wat uw sterke kanten zijn. Met de uitkomsten van dit onderzoek zet u een eerste stap om uw innovatievermogen verder te optimaliseren. Geef uw mening over de stellingen op de genoemde vijf onderdelen.

Ga direct naar dit onderzoek dat inzicht geeft in de innovatiekracht van uw organisatie. Het invullen van deze toetst kost u naar schatting 30 minuten. U krijgt vervolgens de uitkomsten toegelicht.

Our Phone Number: 0851046536
Close